Kristina Johansson

1951 Född i Borås, Sverige
1981 Examen Bilanzbuchhalter
1981-1988 Ekonomistudier på Universitetet Hohenheim
1988 Anställd på en mellanstor revisionsbyrå
1993 Utnämndes till skatterådgivare av Finansdepartementet i Baden-Württemberg
2000 Utnämndes till auktoriserad revisor av Näringsdepartementet i Baden-Württemberg
2001 Partner på ett revisionskontor
2006 Egen Praktik som skatterådgivare

deutschHomeImpressum